O nás

Prečo likvidovať, resp. recyklovať potravinárske oleje a tuky s TRAFIN OIL SK, s.r.o.

Firma TRAFIN OIL SK, s.r.o. sa zaoberá výkupom, zvozom a likvidáciou (recykláciou) použitých potravinárskych a fritovacích odpadových olejov z kuchýň, restaurácií, jedální a iných gastronomických zariadení.

Výkup použitých a dodávky čistých olejov a tukov

Spoločnosť TRAFIN OIL SK, s.r.o. sa radí medzi lídrov na slovenskom trhu v poskytovaní služieb v oblasti recyklácie použitých potravinárskych olejov a tukov a dodávky čistých olejov a tukov.

TRAFIN OIL SK, s.r.o. zváža a recykluje potravinárske oleje a tuky na území celej Slovenskej republiky

Spoločnosť TRAFIN OIL SK, s.r.o. poskytuje svoje služby na území celej Slovenskej rebupliky. Náš dispečing s Vami dohodne všetky detaily spolupráce.

Výkup, zvoz a likvidácia použitých potravinárských olejov s dôveryhodným partnerom s licenciou

Spoločnosť TRAFIN OIL SK, s.r.o. je držiteľom povolenia na likvidáciu a čistenie použitých potravinárskych olejov a tukov vydaného Štátnou veterinárnou a potravinovou správou v Žiline

Výkup a likvidácia použitých potravinárských olejov s dvojitou výhodou

TRAFIN OIL SK, s.r.o. umožňuje subjektom možnosť plniť Zákon o odpadoch č. 79/2015 z.z. ale aj prispievať k ekologickej likvidácii oleja jeho ďalším spracovaním.
Všimli ste si, že...

Všimli ste si, že...

so začiatkom nového roku sme pre Vás spustili nový web, na ktorom vždy nájdete aktuálnu verziu nášho letáku a ďalšie zaujímavé informácie z oblasti gastronómie?
Olej zvážame

Olej zvážame

z prevádzok po celej Slovenskej republike.